Witamy na stronie bhp.paszyn.pl

Profesjonalny nadzór BHP

O mnie

Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest ciągłe szkolenie pracowników w zakresie BHP. Szkolenie powinno być tak przygotowane, aby słuchacz aktywnie w nim uczestniczył , przez co był w stanie przyswoić niezbędną wiedzę.

Prowadzone przeze mnie szkolenia są przygotowane w oparciu o przepisy obowiązujące na dzień planowanego szkolenia. W celu zaangażowania uczestników w cały proces, szkolenia są uzupełnione o:

 • PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
 • FILMY O TEATYCE BHP WARSZTATY PRZYGOTOWANE INDYWIDUALNIE DLA ZLECENIODAWCY
 • GRY SZKOLENIOWE NP. KRZYŻÓWKA, MEMORY
 • STUDIUM PRZYPADKU
 • Usługi BHP Inne usługi z zakresu BHP

 • Zarządzenie substancjami niebezpiecznymi

 • Usługi kadrowe

 • Cennik

Usługi BHP
Inne usługi z zakresu BHP

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam.

 • Kompleksowa obsługa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Przeprowadzenie Oceny Ryzyka Zawodowego
 • Roczny przegląd warunków BHP
 • Przeprowadzenie postępowania wypadkowego wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów
 • Wykonanie audytów z zakresu przestrzegania przepisów BHP
 • Opracowanie instrukcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Koordynowanie pomiarów środowiska pracy oraz opracowanie stosowanej dokumentacji
 • Dobór środków ochrony indywidualnej
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych
 • Sporządzanie pism i odwołań kierowanych do organów kontrolujących

Zarządzenie substancjami niebezpiecznymi

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam.

 • Opracowanie instrukcji bezpiecznego stosowania, magazynowania i utylizowania substancji/ mieszanin niebezpiecznych
 • Przeprowadzenie instruktażu BHP podczas stosowania i magazynowania niebezpiecznych czynników chemicznych
 • Sporządzenie KART CHARAKTERYSTYKI (MSDS) substancji oraz mieszanin chemicznych
 • Klasyfikacja substancji/ mieszanin niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami CLP

Usługi kadrowe

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam.

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • Sporządzanie skierowań na badania lekarskie odpowiednio do stanowiska pracy
 • Ewidencja zaświadczeń lekarskich

Cennik Usług

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam.

LP OFERTA CENA BRUTTO UWAGI
1 SZKOLENIE BHP
Szkolenie wstępne BHP 60 zł/os. 50 zł/os. (dla więcej niż 2 uczestników)
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 90 zł/osoba 60 zł/osoba (dla więcej niż 2 uczestników)
Szkolenia dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych 90 zł/osoba 60 zł/osoba (dla więcej niż 2 uczestników)
Szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami 150 zł/osoba 90 zł/osoba (dla więcej niż 2 uczestników)
Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy
Tematyka szkolenia jest uzgadniana indywidualnie
60 zł/osoba 50 zł/osoba (dla więcej niż 2 uczestników)
Instruktaż stanowiskowy dla pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi 60 zł/os. 50 zł/os. (dla więcej niż 2 uczestników)
2 SPORZĄDZENIE WYMAGANEJ DOKUMENTACJI W ZAKRESIE BHP
Szczegółowy program szkolenia - instruktażu stanowiskowego 150 zł/dokument W razie potrzeby aktualizacja wszystkich dokumentów wykonywana jest w cenie 50 zł/dokument
 • Wykaz prac wzbronionych kobietom
 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym
 • Wyka substancji/mieszanin niebezpiecznych lub kart charakterystyki substancji/mieszanin niebezpiecznych chemicznych
 • Założenie rejestru pracowników młodocianych
 • Założenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych
150 zł/dokument
Instrukcje BHP stosowania substancji/mieszanin niebezpiecznych 250 zł/dokument
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ocena ergonomii stanowiska pracy
Od 250 zł
(150 zł przy zamówieniu więcej niż 2 szt.)
Regulamin gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym + harmonogram przydziału + ewidencja przydziału 150 zł/dokument
Instrukcje BHP obsługi sprzętu technicznego:  
Instrukcje BHP dotyczące procesów pracy i sytuacji awaryjnych  
Odpowiedzi na wystąpienia i nakazy organów zewnętrznych Od 100 zł
(zależnie od liczby niezgodności)
3. INNE USŁUGI Z ZAKRESU BHP
Postępowanie powypadkowe Od 200 zł Zależnie od klasyfikacji wypadku
Pełnienie zadań służby bhp Indywidualnie, zależnie od liczby zatrudnionych osób i okresu planowanej współpracy
4 Kompleksowa obsługa BHP oraz wytypowane usługi kadrowe Cena jest uzależniona od liczby pracowników oraz zakresu wykonywanych usług
1-10 pracowników - 130 zł/miesiąc
5 Sporządzenie KART CHARAKTERYSTYKI (MSDS) substancji oraz mieszanin chemicznych 300 zł/1 dokument
6 Klasyfikacja substancji/ mieszanin niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami CLP 150 zł/ 1 substancja

Uwaga! Szkolenia bhp oraz p.poż. zwolnione są z podatku VAT, natomiast do pozostałych usług należy doliczyć 23% VAT.

Jeden dojazd (do 15 km) w cenie, pozostałe dojazdy dodatkowo płatne (0,85 zł/kilometr)

Obowiązujące regulacje prawne

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam.

 • Kodeks pracy.
  Dz.U.2018.108 t.j. | ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Dz.U.2003.169.1650 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r.
 • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Dz.U.2004.180.1860 | rozporządzenie z dnia 27 lipca 2004 r.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.
  Dz.U.2000.26.313 | rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r.
 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Dz.U.1997.109.704 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
  Dz.U.1998.148.973 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1998 r.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
  Dz.U.2003.47.401 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
 • Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
  Dz.U.2002.191.1596 | rozporządzenie z dnia 30 października 2002 r.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.
  Dz.U.2016.1488 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | tekst jednolity
 • Zasadnicze wymagania dla maszyn.
  Dz.U.2008.199.1228 | rozporządzenie z dnia 21 października 2008 r.
 • Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.
  Dz.U.2017.796 | rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2017 r.
 • Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  Dz.U.2011.33.166 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2011 r.
 • Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
  Dz.U.2016.1117 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2012 r. | tekst jednolity
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
  Dz.U.2009.105.870 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 2009 r.
 • Prawo budowlane.
  Dz.U.2017.1332 t.j. | ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
 • Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
  Dz.U.1996.62.287 | rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r.
 • Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenia lekarskie wydawane do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
  Dz.U.2016.2067 t.j. | rozporządzenie z dnia 30 maja 1996 r. | tekst jednolity
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Dz.U.2015.1422 t.j. | rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 • Ochrona przeciwpożarowa.
  Dz.U.2017.736 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
 • Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej.
  Dz.U.2005.259.2173 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r.
 • Sposób oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.
  Dz.U.2015.1368 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Blog

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam.

2 Kopia Blog 1

19-05-2018 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus aliquam aliquam arcu id accumsan. Nulla congue, diam eu semper vehicula, magna leo egestas risus, a laoreet velit odio sit amet ex…

więcej...

Kopia Blog 1

19-05-2018 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus aliquam aliquam arcu id accumsan. Nulla congue, diam eu semper vehicula, magna leo egestas risus, a laoreet velit odio sit amet ex…

więcej...

Blog 1

19-05-2018 r.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus aliquam aliquam arcu id accumsan. Nulla congue, diam eu semper vehicula, magna leo egestas risus, a laoreet velit odio sit amet ex…

więcej...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: